Videreutvikling av medlemsfordelene

Juristen

Redaksjonen lanserte høsten 2018 er det lansert en ny nettavis under navnet juristen.no med kontinuerlig nyhetsoppdateringer, fagstoff, stillingsannonser og debatt. Medlemmene får jevnlige nyhetsbrev med lenker til de mest aktuelle sakene, og trafikken på nettavisen er stadig økende.

Papirutgaven kom med sju utgivelser i 2019. Fra 2020 er alt nyhetsstoff overført til nettavisen, mens papirutgaven kommer med en frekvens på seks numre i året. Fra og med nr. 2-2020 kommer bladet som omfattende temanumre. Temaer for de første utgavene i 2020 var lønn og karriere, rettshjelp og tematisering av vinneren av og begrunnelsen for Rettssikkerhetsprisen.

Rabattavtaleutvalg

Hovedstyret nedsatte høsten 2019 et utvalg for å utvikle og styrke tilbudet av rabattavtaler. Utvalget skal både vurdere nåværende medlemsfordeler og eventuelt inngå nye gunstige avtaler. Det skal forhandles frem et begrenset antall rabattavtaler med eksterne leverandører som gir medlemmene relevante økonomiske fordeler. Utvalget skal ikke vurdere gjeldende avtaler for bank- og forsikringstjenester.

Ved inngåelse av rabattavtaler skal utvalget som hovedregel legge vekt på grønn/miljøvennlig profil, og det skal ta hensyn til de ønsker fra medlemmene som har kommet frem gjennom medlemsundersøkelser. Avtalene som inngås må, ifølge utvalgets mandat, være minst like gode eller bedre enn tilsvarende avtaler i markedet, f.eks. avtaler som tilbys via OBOS og NAF.

Bank- og forsikringstilbudet

I løpet av perioden har Juristforbundet inngått avtaler med nye samarbeidspartnere for medlemsfordeler innen bank og forsikring.

Juristforbundet inngikk en ny samarbeidsavtale med Handelsbanken 1. april 2019. Tilslutningen til avtalen er svært god, og per 1. oktober 2020 har over 3 000 medlemmer inkl. ektefelle/samboer/partner tatt i bruk disse medlemsfordelene.

Web bilder Rapport Egenprofilering 01
Generalsekretær Magne Skram Hegerberg og Handelsbankens adm. dir. Dag Tjernsmo undertegner avtalen om medlemstilbud på banktjenester i mars 2019 (foto: Jan Lindgren).

Fra 1. januar 2019 har Juristforbundet hatt samarbeidsavtale med Tryg, og forsikringene tilbys til medlemmene gjennom vårt eget forsikringskontor, Juristforbundet Forsikring.

Fordelene markedsføres jevnlig i nyhetsbrev og sosiale medier. I august 2020 lanserte Juristforbundet Forsikring nye nettsider. Nytt layout og ny funksjonalitet vil gi medlemmene bedre informasjon om forsikringsordningene, og det er blitt enklere å kjøpe forsikringer.

Medlemsundersøkelsen viser at medlemmene som har vært i kontakt med Handelsbanken og Juristforbundet Forsikring, er godt fornøyde med kontakten de har hatt.

Nye medlemsfordeler

Rabattavtaleutvalget som ble nedsatt i oktober 2019, skal forhandle frem et begrenset antall nye rabattavtaler med eksterne leverandører. Avtalene skal gi medlemmene relevante økonomiske fordeler. Frem til nå er det fremforhandlet to nye avtaler med Cavour og EVO-sykler, men disse er ennå ikke signert.

Markedsføring og medlemskommunikasjon