Tillitsvalgte og ansatte

Hovedstyret per 3. november 2018

President:
Håvard Holm

Visepresident:
Katrine Bratteberg

Styremedlemmer valgt av landsmøtet:
Anette Fjeld

Lars-Marius Heggberget

Felles vara (fast møtende): Karoline Dystebakken

Styremedlemmer valgt av seksjonene:
Sverre J. W. Bromander (Juristforbundet – Stat) 

1. vara: Anne C. W. Opheim

2. vara: Are Andersen Skjold-Frykholm

Tor Egil Viblemo (Juristforbundet – Privat) 

1. vara: Tone Helén Brodal

2. vara: Jon Ole Bjørklund Whist

Benedicte Gram-Knudsen (Juristforbundet – Kommune) 

1. vara: Bernt Almbakk

2. vara: Thale Blanck Torkildsen

Pascual Strømsnes (Juristforbundet – Student) 

1. vara: Sofie Otneim Foshaug

2. vara: Helene Wulfsberg

Wiggo Storhaug Larssen (Juristforbundet – Dommerforeningen)

1. vara: Kirsten Aase Bleskestad

2. vara: Dagfinn Grønvik

Ansattes representant (observatør):
Hanne Eie Sudland

Vara: Petter Solvang

Web bilder Rapport Egenprofilering 02
Hovedstyret som ble valgt på landsmøtet 3. november 2018 med president Håvard Holm i front. De ansattes representant var ikke til stede (foto: Oda Hveem).

Hovedstyret per 1. oktober 2020

President:
Håvard Holm

Visepresident:
Katrine Bratteberg

Styremedlemmer valgt av landsmøtet:
Anette Fjeld

Lars-Marius Heggberget

Felles vara (fast møtende): Karoline Dystebakken

Styremedlemmer valgt av seksjonene:
Sverre J. W. Bromander (Juristforbundet – Stat) 

1. vara: Rannveig Sørskaar

2. vara: Are Andersen Skjold-Frykholm

Tor Egil Viblemo (Juristforbundet – Privat) 

1. vara: Tone Helén Brodal

2. vara: Jon Ole Bjørklund Whist

Benedicte Gram-Knudsen (Juristforbundet – Kommune) 

1. vara: Bernt Almbakk

2. vara: Thale Blanck Torkildsen

Sondre Christoffer Karlsen Lie (Juristforbundet – Student) 

1. vara: Nasjida Noorestany

2. vara: Ida Andrea Nilssen

Wiggo Storhaug Larssen (Juristforbundet – Dommerforeningen)

1. vara: Kirsten Aase Bleskestad

2. vara: Dagfinn Grønvik

Ansattes representant (observatør):
Hanne Eie Sudland

Vara: Petter Solvang

Komiteer/utvalg per 1. oktober 2020

Hovedstyrets utvalg for bistandssaker (HUB)
Wiggo Storhaug Larssen

Karoline Dystebakken

Lars Marius Heggberget

Sverre J. W. Bromander (vara)

Kontrollkomiteen
Curt A. Lier (leder)

Frank Grønås

Kari Østerud

Frank Bjørkum

Pål Berg Helland

Åsne Julsrud (vara)

Valgkomiteen
Erik Warberg (leder)

Tom Skare (Juristforbundet – Kommune)

Maryam Iqbal Tahir (Juristforbundet – Stat)

Frode Elgesem (Juristforbundet – Dommerforeningen)

Sigrunn-Elisabeth Hauge (Juristforbundet – Privat)

Styret i Juristenes Hus AS:
Magne Skram Hegerberg (styreleder)

Mette-Sofie Kjølsrød (vara for styreleder)


Ragnhild Bø Raugland (styremedlem)

Arild Jebens (styremedlem)

Erik Graff (vara)


Michael Pocock Krane (forretningsfører/adm.dir.)

Nettverksstyret
Katrine Bratteberg (leder)

Helene Eikebrokk

Erik Furevik

Benedikte Rørvik Nilsen 

Ole Ramberg

Christine Ødegaard Steen

Anders Stub

Trond Egil Hustad Jakobsen (observatør)

Styringsgruppen for IT/web
Are Andersen Skjold-Frykholm (leder)

Tone Helén Brodal

Natasha Bekele Gilhespy 

Kjetil Myhrvold
Thale Blank Torkildsen

Martin Grinde

Michael Pocock Krane (økonomikontroll)

Prosjektleder for medlemsapplikasjon
Pascual Strømsnes

Fagutvalg for forvaltningsrett
Nina Sandell, Trondheim kommune, Kommuneadvokaten (trakk seg i perioden)

Lars Finholt Jansen, Utlendingsdirektoratet (UDI)

Ole Henrik Brevik Førland, Asker kommune, Kommuneadvokaten

Charlotte Børde, Statens sivilrettsforvaltning – Hamar

Fagutvalg for arbeids- og tjenestemannsrett
Siri Kristiansen, Regjeringsadvokaten

Marco Vidar Lilli, Kluge Advokatfirma AS

Thorkil H. Aschehoug, Advokatfirmaet Grette AS

Ellen Anthea Gooderham, Sands Advokatfirma DA, Bergen

Fagutvalg for personvern
Kristin Haram Førde, Bull & Co Advokatfirma AS

Kari Gimmingsrud, Advokatfirmaet Haavind AS

Christine Ask Ottesen, PricewaterhouseCoopers AS

Claude A. Lenth, Advokatfirmaet Hjort DA

Fagutvalget for sivilprosess og voldgift
Joakim Bakke-Nielsen, IBF Legal Advokatfirma AS

Atle Torvund, Oslo byfogdembete

Marie Nesvik, Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

Berit Solseth, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Trondheim

Finn Eirik Winther, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Fagutvalg for strafferett og straffeprosess
Ingvild Bruce, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Lene Knapstad, Advokat Lene Knapstad AS

Kvinneutvalget
Farah Ali (leder)

Heidi Hansen

Medina Mahic

Kristin Alseth Hansen

Cecilie Carlstedt

Inkluderings- og mangfoldsutvalget
Hallvard Øren (leder)

Maryam Iqbal Tahir

Camilla Fosse

Johanne Bertling Krogstad

Helene Rørmark Olsen

Jamal Sajid Ahmad

Tech Forum
Joachim Benno (leder)

Kristine Beitland

Christian Bendiksen

Frode Preber Ettesvoll

Marianne Frydenlund

Dana Jaedicke

Terje Svendsen

Arbeidsgruppen for politiske ressurser
Sverre Joachim Wiese Bromander (JF-Stat) (leder)

Tone Helen Brodal (JF-Privat)

Erlend Arntzen Glad (JF-Privat)

Kirsten Blesketad (JF-Dommerforeningen)

Are Andersen Skjold-Frykholm (JF-Stat)

Sondre Christoffer Karlsen Lie (JF-Student)

Hanne Eie Sudland (representant for de ansatte)

Gry Hellberg Munthe (representant for generalsekretæren)

Rabattavtaleutvalget
Are Andersen Skjold-Frykholm (leder)

Anders Schrøder Amundsen

Mathias Bjornes

Nasjida Noorestany

Gunnar Schønsby

Linda Engebretsen

Utvalg for spesialistutdanning
Tor Egil Viblemo (JF-Privat) (leder)

Sverre J. W. Bromander (JF-Stat)

Henrik Bull (Dommerforeningen)

Bjørn Erik Linde (JF-Kommune)

Pascual Strømsnes (JF-Student)

Mona Sanden Olivier (observatør)

Representasjon i eksterne organer per 1. oktober 2020

Akademikernes hovedstyre:
Håvard Holm (styremedlem)

Akademikerne Stat:
Sverre J. W. Bromander (representant)

Rikke Ringsrød (observatør)

Akademikerne Kommune:
Erik Graff (nestleder, forhandlingsleder Oslo kommune)

Thale Blanck Torkildsen (representant)

Akademikerne Næringsdrivende:
Michael J. H. Rummelhoff (representant)

Lise Reiersen (vara)

Akademikerne Privat:
Michael J. H. Rummelhoff (representant)

Akademikerne Helse:
Michael J. H. Rummelhoff (representant)

Vibeke Eggen Berg (observatør)

Styret i Juristenes Utdanningssenter:
Magne Skram Hegerberg (styremedlem)

Frode P. Ettesvoll (styremedlem)

Ragnhild Bø Raugland (styremedlem)

Torstein Frantzen (vara)


Martine Løvold (vara)

Forum for barnekonvensjonen
Katrine Bratteberg

Sekretariatets ansatte per 1. oktober 2020

Magne Skram Hegerberg, generalsekretær

Arbeidsliv
Mette-Sofie Kjølsrød, ass. generalsekretær/avdelingsleder

Ragnhild Bø Raugland, senioradvokat MNA/fagsjef juridiske tjenester

Rikke C. Ringsrød, fagsjef lønns- og arbeidsvilkår

Lars Alexander Benum, administrasjonskonsulent 

Helene Dorans, advokat MNA

Erik Graff, spesialrådgiver

Arild Jebens, senioradvokat MNA

Rachna Rohatgi Khan, advokat MNA

Solveig Dahl Kongsvik, senior kurskonsulent

Thea Larsen Normann, advokatfullmektig MNA

Inger-Christine Lindstrøm, karriererådgiver

Annette Narverud, seniorrådgiver

Anne H. Njåmo, advokatsekretær/senior servicekonsulent

Michael J. H. Rummelhoff, seniorrådgiver/advokatfullmektig MNA

Hanne Eie Sudland, seniorrådgiver

Eline Sekkelsten Østby, seksjonskonsulent Juristforbundet – Privat

Medlem og marked
Linda Engebretsen, avdelingsleder

Tora Aune, servicekonsulent (deltid)

Bente Brunsell, senior servicekonsulent 

Alma Dizdar, servicekonsulent

Kristine Grubba, markedskonsulent

Martin Grinde, CRM-konsulent

Martine Schøyen Skjervengen, markedskonsulent

Politikk og samfunnskontakt
Gry Hellberg Munthe, avdelingsleder

Jan Lindgren, fagsjef informasjon

Trond Egil Hustad Jakobsen, fagsjef arrangement

Amparo Echeverría Bjørningstad, servicekonsulent 

Mona Sanden Olivier, advokat MNA

Petter Solvang, digital kommunikasjonsrådgiver

Vegard Valestrand, kommunikasjonsrådgiver

Økonomi
Michael Pocock Krane, økonomisjef

Therese Victoria Gilbert, HR- /administrasjonskonsulent

Jan Erik Jarnbjo, økonomikonsulent

Hilde Sandmoe, økonomikonsulent

Medlemsbladet/nettavisen Juristen
Ole-Martin Gangnes, redaktør 

Tuva Bønke Grønning, journalist

Tore Letvik, journalist

Hovedsstyrets rapport 2019 – 2020

Forbund og sekretariat